Strona główna
Numer specjalny

Wszystkie dzieci Rzeczpospolitej


Stowarzyszenie na rzecz Wielości Kultur wyraża pełną solidarność z polskimi muzułmanami w obliczu wzrostu islamofobii, jaki ma miejsce po tragedii 11 września.

Walka z terroryzmem i fanatyzmem nie może być pretekstem do wszczynania kampanii nienawiści przeciw islamowi. Żadna religia i żadna kultura nie może być traktowana jako źródło zła. Akty agresji wobec polskich muzułmanów, którzy w historii wielokrotnie dowiedli swej lojalności wobec Polski, są niedopuszczalne.

***

28.X.2001 (1422) r.

Imam Mahmud Taha Żuk

Pienkowskiego 4 m. 91

02-679 Warszawa

Stowarzyszenie na Rzecz Wielości Kultur

 

Szanowni Państwo!

 

Wielokulturowość I i II Rzeczypospolitej była faktem. [....] Sama moja rodzina jest różnowyznaniowa, a niektórzy nasi przedstawiciele zostali zamordowani w Ostaszkowie. Dziadek zamordowany przez Niemców, inny krewny zamordowany w Treblince. Ojciec ppor. 78 pp z Baranowicz przeszedł dwa ciężkie obozy niemieckie.

 

Mówienie mi, cytuje za “Rzeczpospolitą”, że każdy muzułmanin ma się opowiedzieć, czy będzie z Zachodem czy nie - jest barbarzyństwem.

Jestem za Europą Ojczyzn, Europą wartości chrześcijańskich.

Dziękuję Państwu  za list. Polska – to Nasza Matka.

Naczelny Imam

M. T. Żuk

PS

Przeżyłem świadomie Powstanie Warszawskie wraz z Matką, ojciec wywieziony do obozu.